מהו הסכם שכר טרחה – התנהלות מול עורך דין פלילי

אם אתם רוצים לדעת עוד בנושא מהו הסכם שכר טרחה – התנהלות מול עורך דין פלילי השאירו פרטים והכתב שלנו יחזור אליכם

כשרוצים לקבל שירות מעורך דין פלילי, צריך לבקש לערוך איתו הסכם שכר טרחה בכתב. והסכם זה הינו מסמך מחייב גם עבור הסניגור המייצג וגם עבור הלקוח.

המון פעמים לקוחות לא מבקשים לעגן את הזכויות שלהם ולעגן את החובות של עו"ד המייצג שלוקח את הטיפול של התיק לידיו, במסגרת הסכם שכר הטרחה בכתב כמובן.

הימנעות זו מצד הלוקח נובעת בדרך כלל מתוך יחסי האמון שנוצרים עם עורך הדין, בשל  שיקולים של מתן כבוד והערכה, אך אין זה נכון לעשות. כמובן שלכל לקוח יש קשר קרוב והדדי עם עורך דינו ואדרבא במקרים המשתייכים לנישת המשפט הפלילי אבל הסכם שכר טרחה הוא עדיין הכרחי ואינו נחשב כפגיעה באמון או כחוסר כבוד כלפי עורך הדין הפלילי.

מדוע חשוב והכרחי לערוך הסכם שכר טרחה בכתב

במידה ולא מעגנים בהסכם כתוב ומוסדר של שכר טרחה נושאים חשובים כמו היקף עבודת הייצוג והעלות בהתאם לכך, הדבר מהווה פתח לבעיות שונות שעלולות לצוץ בהמשך הדרך, משום שבהסכם שבעל פה אף פעם לא מוסדרים כל העניינים החשובים של ההתנהלות וההתקשרות בין הלקוח לעורך דינו, ובכלל, עניינים נוספים למיניהם, מהותיים יותר או פחות, יהיו נתונים לפרשנויות על ידי שני הצדדים. אי לכך חשוב ביותר לערוך הסכם שכר טרחה בכתב הן בעבור עורך הדין והן בעבור הלקוח.

דגשים להסכם שכר טרחה עם עורך דין פלילי

יש לוודא כי בהסכם שכר הטרחה הכתוב ניתנת התייחסות לדברים הנ"ל:

  1. הגדרת מהות הטיפול בתיק המקרה, ייצוג משפטי, ייעוץ משפטי, הגדרת היקף העבודה וסוג העבודה.
  2. ציון פרטיו המלאים של עורך הדין ועוזריו אשר יטפלו וייצגו את הלקוח בפועל.
  3. הגדרת אופן חישוב שכר הטרחה (לפי שעת עבודה / תשלום "גלובלי" וכו').
  4. הגדרה מראש של אופן התשלום ושל תנאי התשלום . ציון הסכום לתשלום ומועדי ביצוע התשלומים. כמו כן יש לציין את שיטת התשלום ולהדגיש במידה והתשלום יהיה צמוד למדד כלשהוא, לדוגמא, אם יהיה בצמוד לשער היציג של היורו או הדולר  או לכל מדד אחר אשר יוסכם על ידי שני הצדדים.
  5. הגדרה ופירוט של כל ההוצאות אשר יכללו או לא יכללו בשכר הטרחה של עורך הדין הפלילי כפי שיוסכם על שני הצדדים, לדוגמא הסתייעות בחוקרים פרטיים, מומחים למיניהם, בדיקות פוליגרף הוצאות צילום חריגות, הוצאות מיוחדות עבור הפקת מסמכים.

אתם רוצים לדעת עוד? פצחו גם אתם באגוז חדשות או באגוז בלוג עוד ידע!

רוצים להגיב?

Facebook
Telegram
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Email
Agoz מפצח לך ידע
Agoz מפצח לך ידע